English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Další úpravy maturitní zkoušky 2021

MŠMT dnes zveřejnilo další úpravy v organizaci maturitních zkoušek 2021 provedené 10. března 2021. Viz MZ – věcný záměr úprav – final. O dalších postupech budeme průběžně informovat.

Informace k závěrečným zkouškám jsou shrnuty v dokumentu ZZ – věcný záměr úprav – final.