English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Maturitní zkoušky Jaro 2021

Ředitel školy zveřejnil termíny profilové části maturitní zkoušky Jaro 2021 a jmenoval členy zkušební komise pro jednotlivé třídy.

Přehledný rozpis zkoušek a termínů pro jednotlivé třídy naleznete zde.

MŠMT uvolnilo jednotné zkušební schéma společné části maturitních zkoušek.

MŠMT uvolnilo k 15. březnu 2021 Opatření obecné povahy – Maturitní zkouška a Metodiku k tomuto opatření, které upravuje model maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Do začátku školního roku zbývá...