English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

První Tematická kavárna chemické školy byla věnována mezinárodním projektům

Střední průmyslová škola chemická Pardubice získala akreditaci v oblasti mezinárodní spolupráce na období let 2021 – 2027. Tato skutečnost umožňuje škole žádat o další granty ve zkráceném řízení. Nejen tato informace zazněla 10. března 2021 při on-line setkání v první Tematické kavárně. Pozvání na ni přijalo více než 40 pedagogů.

Stáže v zahraničí a mezinárodní projekty mají v této škole dlouholetou tradici a velice kvalitní úroveň. Není proto divu, že si na sklonku uplynulého roku podalo žádost o stáž dalších 74 žáků. V dotazníkovém šetření navíc projevilo zájem o účast v projektech hned 45 procent žáků prvních ročníků. Klesajícího zájmu o tyto aktivity se tedy škola obávat rozhodně nemusí.

V březnu minulého roku z důvodu koronavirové krize bohužel ustaly veškeré mobility z výzvy roku 2019. „Nebyly realizovány stáže do zemí Kypr, Španělsko, Itálie, Portugalsko či Slovensko. Projekty lze ale ještě prodloužit, celková doba na jejich realizaci je nově 36 měsíců, takže mohou probíhat až do poloviny roku 2022,“ říká zástupkyně ředitele Jana Šedová. „Podáme žádost o vystavení dodatku k rámcové smlouvě a počítáme s tím, že prostředky, které se nevyužily v rámci tohoto projektu, využijeme v nadcházejícím období,“ dodává. Ve výzvě 2020 škola z důvodu pandemie nerealizovala žádné projekty. Výzva 2021, v jejímž rámci se chce škola zapojit do soutěží a mobilit pedagogů a žáků, bude zveřejněna v nejbližších dnech. Chemická škola se zapojí do projektů FightARs, TeachMergency, DIOS, STEMclubs, CLIL in Education a Online schooling.

„Myšlenka uspořádat Tematickou kavárnu se zrodila na podzim 2020, kdy se s námi naši kolegové z Finska podělili o svou inspirativní aktivitu, jak se scházet s kolegy, sdílet nápady a řešení problémů a diskutovat o různých tématech neformálním způsobem,“ vysvětluje projektová manažerka Justina Pluktaite a dodává: „Je to místo, kde s šálkem kávy nebo čaje a ochutnávkou sladkých nebo slaných dobrot můžeme probrat spoustu témat, která nás zajímají. Jako v opravdové kavárně.“

S problémy, které pandemie přináší, nechtěli organizátoři tuto iniciativu déle odkládat a rozhodli se pro první setkání on-line formou. „Měli jsme možnost komunikovat se všemi účastníky na platformě mentimeter a dostali jsme velmi zajímavou zpětnou vazbu k naší otázce. Stále je hlavním cílem setkávat se osobně – hlavními aktéry této aktivity jsou pedagogové a jejich spolupráce s kolegy. Rádi bychom zahájili diskuse, pomohli s moderováním a udrželi neformálnost,“ doplňuje Justina Pluktaite s tím, že další Tematická kavárna se uskuteční v průběhu dalších dvou měsíců.