English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola byla oceněna za aktivity spojené s pomocí při řešení koronakrize

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Svaz chemického průmyslu ČR udělilo čestné uznání Střední průmyslové škole chemické Pardubice za aktivity spojené s pomocí při řešení koronakrize. Přestože se tak stalo již v září loňského roku, škola o tom byla zasláním čestného uznání informována oficiálně až nyní. Ocenění podepsali ministr Karel Havlíček a prezident svazu Petr Cingr.

Chemická škola zareagovala již v prvních měsících epidemie koronaviru na nedostatek ochranných prostředků a zahájila výrobu a distribuci dezinfekčních látek. Dezinfekčním roztokem pomohla zásobit především Integrovaný záchranný systém, nemocnice v Pardubickém a Středočeském kraji, Krajskou hygienickou stanici a zařízení sociální péče v Pardubickém kraji. V červnu se pak ve spolupráci s KSH Pardubického kraje, Junákem – Českým skautem a Českou radou dětí a mládeže podařilo zásobit dezinfekcí dětské tábory a pomoci tak s jejich zdárným průběhem.

„Podařilo se nám během epidemického roku 2020 vyrobit přes 100 tisíc litrů dezinfekce Anti-Covid. Od září vyrábíme dezinfekci DeCovid se stejným složením, jejíž výroba trvá dodnes,“ říká ředitel školy Jan Ptáček. Začátky byly podle něj velmi hektické. „Ukázaly, že když je potřeba táhnout za jeden provaz, dokážeme společně nepředstavitelné věci, výjimku pro povolení výroby udělenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pardubickým krajem se podařilo vyřídit v rozsahu dní. Následně navazovaly další jednání a koncem března jsme začali vyrábět. Velké poděkování patří firmám EthanolEnergy, Synthesia, Explosia a Preol, které nám pomohly s dodávkami základních surovin, jako jsou ethanol, peroxid vodíku a glycerol,“ dodává.