English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Informace k organizaci vyučování od 26. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nás informovalo, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
  • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

Podrobnější informace jsou na webových stránkách školy:

Připravujeme speciální rozvrh intenzivní blokové praktické výuky, rozpis tříd do dní bude zveřejněn co nejdříve na webových stránkách školy ZDE a následně i rozvrh praktické výuky pro jednotlivé třídy ZDE.
Pro zobrazení rozpisů se musíte přihlásit ke školnímu Googlu účtu!