English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Online akci: Jak podpořit vaši internacionalizaci pomocí sítě EfVET

Rádi bychom poděkovali všem prezentujícím a účastníkům, kteří se k nám připojili na online akci 19. dubna 2021 s názvem „Jak podpořit vaši internacionalizaci pomocí sítě EfVET“. Tuto akci iniciovali dva čeští členové EfVET (Evropské fórum odborného vzdělávání a přípravy): SPŠCH Pardubice a EPPAS. Celkovým cílem bylo představit síť EfVET jako platformu a katalyzátor internacionalizace odborného vzdělávání a přípravy pro české odborné školy a vysoké školy. Záměrem je sdílet osvědčené postupy, povzbuzovat k aktivitám a posilovat příležitosti pro místní organizace.

 Bylo nám ctí, že pozvání přijalo několik zástupců sítě EfVET: projektový manažer – Valentina Chanina, viceprezident EfVET – Stefano Tirati a člen řídícího výboru – Marloes de Vries. Jejich prezentace umožnila pochopit stručně fungování sítě EfVET, členství v ní, jedinečné příležitostí a návod, jak by jakákoli česká organizace mohla posílit svou internacionalizaci.

 

Dobrou praxi představili SPŠCH Pardubice – Miroslava Katzerová, EPPAS – Juraj Varga (Česká republika) a Da Vinci College – Andre Schoonhoven (Nizozemsko). Po vyslechnutí jejich zkušeností můžeme bezpochyby potvrdit, že jakékoliv škole odborného vzdělávání by velmi prospělo, kdyby byla součástí mezinárodního společenství, jako je EfVET. A vše záleží na samotné organizaci, kdy se stane součástí EfVET.

 Od účastníků jsme obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu a také zájem připojit se k následné online akci, která se bude konat 6. května. Pokud máte zájem, zaregistrujte se zde. Akce bude v českém jazyce.

 Záznam a prezentace najdete zde: