English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Posílení odborného vzdělávání a přípravy v České republice vstupem do mezinárodní sítě EfVET

Kdo se na této iniciativě podílí?

SPŠCH Pardubice – Pardubice, Česká republika (vedoucí organizace)

SPŠCH Pardubice je dynamicky se rozvíjející  školou s nadregionálním přesahem s více než sedmdesátiletou tradicí. 1953. Obory vyučované na škole jsou, vyjma oboru Kadeřník, jedinečné nejenom v Pardubickém regionu, ale i v měřítku České republiky.

Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech:

Aplikovaná chemie (ŠVP: Analytická chemie, Analýza chemických a biologických materiálů, Chemicko-farmaceutická výroba, Forenzní technika a expertíza), Požární ochrana (ŠVP: Chemik požární ochrany, Požární prevence a bezpečnost práce), Bezpečnostně právní činnost (ŠVP: Forenzní věda, Ochrana osob a majetku)

Škola poskytuje vzdělání také ve dvou učebních oborech: Chemik (ŠVP: Provozní chemik) a Kadeřník

a ve třech nástavbových oborech: Chemik operátor, Bezpečnostní služby a Vlasová kosmetika.

EPPAS – Praha, Česká republika

Eppas je nezisková organizace působící v Praze v oblastech vzdělávání a přípravy (tréningu). Většinu aktivit a projektů organizace je možné rozdělit do dvou oblastí:

  • Pracovní stáže, ve kterých propájí školy a soukromé společnosti.
  • Tréningové programy pro učitele, ve kterých se zaměřuje na edukační inovace a aktivní učení a výuku.

Eppas je hrdým členem sítě EfVET.

EfVET (Evropské fórum odborného vzdělávání a přípravy) – Brusel, Belgie

EfVET- Evropské fórum technického a odborného vzdělávání a přípravy – bylo založeno v roce 1991 s cílem posílit postavení institucí odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Tyto organizace tehdy usilovaly o to, aby se staly klíčovou vzdělávací cestou pro mládež. Proto je EfVET jedinečným evropským profesním sdružením, které bylo vytvořeno poskytovateli technického a odborného vzdělávání a přípravy ve všech evropských zemích a pro ně. Jeho posláním je prosazovat a obohacovat technické a odborné vzdělávání a přípravu prostřednictvím nadnárodní spolupráce a budováním celoevropské sítě institucí, které by mohly být vedoucí silou v evropské politice odborného vzdělávání a přípravy.

Proč se zapojujeme?

SPŠCH Pardubice působí v mezinárodních iniciativách od roku 1992. Jsme aktivní v projektech Erasmus+: mobility, odborná příprava, výměna osvědčených postupů, rozvoj inovací atd. Chceme sdílet naše zkušenosti a zvát další zainteresované strany, aby se k nám připojily. V rámci této iniciativy je naším zájmem pomáhat a sdílet příklady dobré praxe, podporovat internacionalizaci na českých odborných institucích a zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání.

Od roku 2018 jsme členy sítě EfVET a již dnes vidíme pozitivní výsledky. Rádi bychom měli silné zastoupení i v síti z České republiky. Věříme, že existuje mnoho dobrých příkladů, o které se můžeme podělit.

Jaké jsou výhody členství v této mezinárodní síti?

Jednoduše řečeno: spolupráce, možnosti koučování v oblasti odborné přípravy zaměstnanců, užší vazby na EU a aktualizované informace o politice EU v oblasti technického a odborného vzdělávání a přípravy (VET), sdílení osvědčených postupů nebo výsledků z vašich projektů, budování image organizace, investice do budoucnosti VET atd.

Jak postupovat?

Rádi bychom vás a vaše kolegy pozvali k účasti na online webináři, kde můžete:

  • zjistit více o síti EfVET – jaké jsou konkrétní příležitosti a výhody pro vaši organizaci
  • poznat české a zahraniční organizace VET a jejich zkušenosti.

Na co se můžeme těšit s vaším přispěním/zapojením?

Rádi bychom rozšířili nebo posílili spolupráci s našimi národními partnery i na mezinárodní úrovni, předvedli osvědčené postupy z České republiky, spolupracovali v poskytování inovací a různých příležitostí českým partnerům a posílili  hlasy českých organizací VET na mezinárodní úrovni.

Jak nás můžete podpořit?

Nejprve se k nám připojte na online webinář dne 19. dubna 2021 (pondělí)  od 14.00 – 15:30 hod. Registrujte se prosím zde do 16. dubna (pátek).
V případě vašeho zájmu o členství prodiskutujeme další kroky.

Program online akcí.

Prezentace v češtině:

EfVET Presentation 2021 CZ

EfVET_NL Da Vinci College_Andre Schoonhoven_CZ

EfVET_NL National Representative_Marloes de Vries and Norbert Ruepert_CZ

EfVET_CZ SPSCH membership_Miroslava Katzerova_CZ

Eppas CZ 2021