English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Provoz škol a školských zařízení od 19. dubna 2021

Od 19. dubna jsou povoleny skupinové konzultace žáků závěrečných ročníků v počtu 6 žáků. Zároveň MŠMT stanovuje opatření nutná k zajištění ochrany zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/21.

Připravujeme rozpis skupinových konzultací pro žáky závěrečných ročníků.

Podmínkou pro vstup do školy je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid-19. Informace k testování budou zveřejněny.

Škola je připravena.