English version


Základní informace k provozu školy a k testování žáků ve školách od 19. 4. 2021

S účinností od 19. 4. 2021 jsou umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Účast na těchto konzultacích je pro žáky dobrovolná.

Na žáky účastnící se skupinových konzultací se vztahuje podmínka povinného podstoupení testování a absence příznaků onemocění COVID-19. Žáci, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, nemohou být osobně přítomni na vzdělávání. Povinné testování se netýká žáků, kteří se účastní individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (1 žák/1 učitel). Platnost negativního testu je 3 dny a provádí se vždy první konzultační/vyučovací den v týdnu. V případě pozitivního testu je žák poučen o dalším postupu (obdrží potvrzení, odchází ze školy, kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o PCR testu a vyplní elektronickou žádanku, obratem hlásí škole přes TU výsledek testu).

I nadále platí povinnost žáků a všech zaměstnanců nosit respirátor. Škola respirátory žákům neposkytuje.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, testy nesmí být starší 48 hodin (doporučujeme zejména pro žáky, kteří dojíždějí z větších vzdáleností). Dále se neprovádí u osob, které absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. A v posledním případě se testování neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování a od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní. Tyto skutečnosti musí každý PROKAZATELNĚ DOLOŽIT. Pokud nedoloží, účastní se testování. Potvrzení je v případě žáků nutno odevzdat na testovacích místech školy vyhrazených pro žáky (viz níže).

Pokud budou žáci před zahájením prezenčního vzdělávání nejprve ubytováni v ubytovacím zařízení, pak se provádí testování žáků v tomto zařízení při příchodu. Toto testování s negativním výsledkem plně nahrazuje testování školou a umožňuje v následujících 48 hodinách osobní účast na vzdělávání (včetně skupinové konzultace). Zařízení vystavuje potvrzení o výsledku testu, žák ho předá při příchodu do školy. Žáci se v souvislosti s časovou náročností testu (instruktáž, odběr, 15 min inkubace) dostaví do školy s dostatečným předstihem před začátkem výuky (konzultace), minimálně 30 min předem.

Testování žáků bude prováděno na testovacích místech školy s příchodem žáků od vrátnice kolem montážní haly (bude označeno směrovkami) pod dohledem zaškolených zaměstnanců školy. Před prvním testováním se žáci seznámí s průběhem testu (výklad/manuál).

Instruktážní video k testování

Návod k použití

Úprava rozvrhu – informace pro žáky

Rozpis skupinových konzultací pro jednotlivé třídy posledních ročníků je vytvářen mimo rozvrh a nezobrazí se tedy v suplování. Bude umístěn na web ve formátu pdf. Konzultační dny budou označeny v plánu akcí – jako absence třídy. Zbývající hodiny v rozvrhu jednotlivých tříd budou v suplování zredukovány tak, aby celkový počet hodin nepřevýšil týdenní dotaci. Příprava žáků na maturitní a závěrečné zkoušky bude pro nás všechny v příštím týdnu prioritou! V souvislosti s ní dojde k úpravě rozvrhů v ostatních třídách z důvodu absence učitelů.

Konzultační dny pro jednotlivé třídy budou tyto:

 • Třída 3K1:  pondělí 19. 4.–úterý 27. 4.
 • Třída 3K2:  pondělí 19. 4. a pondělí 26. 4.–pátek 30. 4.
 • Třída 2VK:  úterý 20. 4.–pátek 23. 4.
 • Třída 4PO:  úterý 20. 4.–středa 21. 4.
 • Třída 4A:  pondělí 19. 4.–úterý 20. 4.
 • Třída 4B:  středa 21. 4.–čtvrtek 22. 4.
 • Třída 4C:  úterý 20. 4.–středa 21. 4.
 • Třída 4D:  čtvrtek 22. 4.–pátek 23. 4.
 • Třída 4BC1:  středa 21. 4.–pátek 23. 4.
 • Třída 4BC2:  pondělí 19. 4.–středa 21. 4.
 • Třída 2BS:  úterý 20. 4. a pátek 23. 4.

Podrobné rozpisy jsou zveřejněny ZDE.

Výuka je rozprostřena přes celý den, doporučujeme tedy objednat si stravu. Obědy na pondělí je možné objednávat do pátku 8h. Odhlásit oběd můžete do 7:00 v ten den. Je tedy lepší taktika objednat si obědy a pak je odhlásit. Ubytování na DM si žáci zařizují sami. Doporučujeme ověřit si informaci, že můžete přijet den předem a také že budete na DM otestováni.

Podrobnější informace najdete v následujících dokumentech: