English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Didaktické testy 24. a 25. května 2021

Milí maturanti,
na zkoušku se dostavte s časovou rezervou! Mějte s sebou průkaz totožnosti; ochranu dýchacích cest (respirátor); povolené pomůcky pro DT z matematiky, pokud jej konáte; psací potřeby.

Kontrola pomůcek pro DT-MA bude probíhat ve školní jídelně od 7:00. Testování proběhne v testovacím centru (od hlavního vchodu kolem montážní haly vstup ze zadní strany budovy). Test lze nahradit potvrzením o negativním testu z odběrového centra (ne starším než 7 dní) či z DM, potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (od pozitivního testu nově až do 180 dní), certifikátem o kompletní vakcinaci (od druhé dávky 14 dní).

Přejeme hodně zdaru.