English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Rozpis pro ústní maturitní zkoušky Jaro 2021 – 1. týden

Maturanti jsou uvedeni v anonymizované podobě – pod svými evidenčními čísly, která jim byla sdělena třídními učiteli. V případě maturantů mimo školu je třeba kontaktovat bývalého třídního učitele či zástupce ŘŠ pro studijní záležitosti.