English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Úspěchy v rámci biologie

Adam Šimůnek, 4C

1. místo v krajské přehlídce Středoškolské odborné činnosti s prací „Srovnání relativních velikostí jedových žláz a kvalitativní analýza jedu pavouka s násilnou kopulací“.

Po tomto úspěchu postoupil do celostátního kola.

Marek Kalvoda, 2B

Marek postoupil ze školního kola do kola krajského, kde úspěšně reprezentoval naší školu v biologické olympiádě pro žáky středních škol a umístil se na krásném pátém místě.