English version


Mimořádný a podzimní termín společné a profilové části MZ

Ředitel školy stanovil mimořádný termín pro konání opravné či náhradní praktické maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Mimořádný termín pro praktickou maturitní zkoušku v profilové části MZ

Rozhodnutím ředitele školy je stanoven mimořádný termín pro konání opravné či náhradní praktické maturitní zkoušky na dny 28. června 2021 a 29. června 2021. Rozhodnutí ŘŠ s rozpisem termínů naleznete ZDE.

Začátek zkoušky je po oba dva dny v 8:00.

Mimořádný termín společné části MZ

Na základě rozhodnutí MŠMT je v rámci jarního zkušebního období zařazen mimořádný termín didaktických testů společné části MZ, a to na dny 7. července 2021 do 9. července 2021. Výsledky budou zpřístupněny 19. července 2021.

Maturanti, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspěli nebo se z konání didaktických testů řádně omluvili, jsou k mimořádnému termínu automaticky přihlášeni. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Naše škola je spádovou školou.

Jednotné zkušební schéma:

Datum konání Zkušební předmět  Čas zahájení zkoušky Časový limit
7. července 2021 Matematika  9:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.
9. července 2021 Matematika rozšiřující  9:00 150 minut
9. července 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Podzimní termín MZ

Didaktické testy společné části MZ v podzimním termínu se budou konat ve dnech 1. září 2021 do 3. září 2021. Jednotné zkušební schéma stanoví MŠMT do 15. srpna 2021.

Zkoušky profilové části MZ se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. září 2021 do 20. září 2021. Přesné termíny profilové části MZ budou stanoveny rozhodnutím ředitele školy do 30. června 2021.

Přihlášku k opravnému či náhradnímu termínu MZ je nutné podat:

  • v případě společné části do 23. července 2021
  • v případě profilové části do 30. července 2021

Formulář přihlášky naleznete ZDE.