English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Třídní schůzky pro rodiče přijatých uchazečů do 1. ročníků

Třídní schůzky pro rodiče přijatých uchazečů do 1. ročníků všech oborů se konají 18. června 202116:00 hodin v budově SPŠCH Pardubice.

S sebou přineste průkazkovou fotografii syna/dcery.

Při vstupu do školy je nutné předložit potvrzení:

  • o negativním testu na Covid-19
  • potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 (neuplynulo více než 180 dní)
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace 1. dávky uplynulo minimálně 21 dní)

V budově školy je možný pohyb pouze s ochranou dýchacích cest v souladu s platným nařízením Ministerstva zdravotnictví.