English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Volby do školské rady

Na základě rozhodnutí ředitele školy ze dne 26. 5. 2021 proběhnou dne 28. 6. 2021 volby do školské rady, bude volen člen z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků.

Do 11. 6. 2021 lze podávat návrhy na kandidáty do voleb, a to písemně na e-mailovou adresu hojkova@spsch.cz. Navrhovat kandidáty mohou oprávnění voliči, tj. zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci.

V případě zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků je u kandidátů třeba uvést: jméno, příjmení, případně titul, třídu (svoji u zletilých žáků, dítěte u zákonných zástupců), kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu a pár vět o sobě, které budeme moci zveřejnit oprávněným voličům.

V souvislosti s volbami do Školské rady sledujte i nadále školní web.