English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Přihlášky k maturitní zkoušce – podzimní termín

pondělí 19. července 2021 budou zveřejněny výsledky mimořádného termínu didaktických testů. Bezprostředně budou předány maturujícím žákům.

Přihlášky k podzimnímu termínu společné i profilové části je nutné předložit nejpozději do pátku 23. července 2021 (osobně na sekretariát školy, doporučeně poštou, případně sken v příloze e-mailu na sedova@spsch.cz).

Částečně předvyplněná přihláška je ke stažení ZDE.

Ohledně termínů sledujte webové stránky školy.