English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Učitelé z pardubické chemické školy testovali na Madeiře nový nástroj pro výuku programování

Odpověď na otázku jak propojit regionální historii s výukou programování na základních a středních školách nabízí projekt ECoS (Early Coding in Schools), do něhož se v rámci programu Erasmus+ zapojily vzdělávací organizace z Portugalska, Německa, Španělska a České republiky. S platformou EcoS byli na konci června během týdenního kurzu na ostrově Madeira seznámeni také učitelé ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

Pracovním prostředím se účastníkům staly prostory moderně vybavené učebny organizace Direção Regional de Educação, která je součástí základní školy Escola Básica do 1º Pré-escolar da Cruz de Carvalho ve Funchalu. Po úvodním semináři věnovaném základům kódování v programovacím jazyce Python prošli učitelé jednotlivými stupni demoverze počítačové hry s detektivním příběhem, který je zasazen do reálií portugalského ostrova Madeira. Prostřednictvím kódovacího jazyka, matematického uvažování, představivosti a důvtipu se žáci musí vypořádat s nástrahami virtuálního světa špionů. „Po dobu tréninku nám byli k dispozici samotní autoři softwaru, němečtí kolegové z Ingenious Knowledge GmbH z Kolína nad Rýnem, kteří nám pomáhali s opravami v kódu a snažili se nám vysvětlit, kde je chyba a proč. Také vzhledem k intenzivnímu tréninku na několika desítkách dílčích úkolů jsme byli na konci týdne schopni samostatně pracovat a úspěšně postupovat scénářem hry,“ říká Jitka Kašparová, jedna z účastnic kurzu. V jeho dalším průběhu byli učitelé seznámeni se softwarem, který je určený spíše pro žáky základních škol a učí kódování pomocí hry s robotem, v závěru pak diskutovali možnost zapojit se v říjnu tohoto roku do akce s názvem Code week 2021.

Podle projektové manažerky SPŠCH Pardubice Justiny Pluktaite je prostředí testované hry pro žáky natolik zábavné, že budou k tvůrčí práci motivováni, a zároveň natolik jednoduché, že učitelé nebudou mít problém zařadit tuto aktivitu do učebních plánů ve výuce informačních a komunikačních technologií či v dalších předmětech. Nástroj, který se časem stane přístupným pro další uživatele přes rozhraní prohlížeče, bude v nadcházejícím školním roce za účasti minimálně tří set studentů v různých věkových kategoriích (8 – 12, 15 – 19 a starší) ověřován v praxi.