English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola úspěšně čelí produkci tzv. covidových absolventů

Střední průmyslová škola chemická Pardubice se rozhodla místo tzv. covidových absolventů vyslat do praktického života standardně připravené mladé lidi. Žáci v oborech vzdělání Chemik a Kadeřník dostali po úspěšně zvládnuté teoretické části závěrečné zkoušky v červnu možnost doplnit si praktické dovednosti během letních prázdnin. Tento přístup, který škola zvolila jako jediná v kraji i širším okolí, se zcela jistě osvědčil.

„Byli jsme po sedmi měsících distanční výuky postaveni před tři možnosti: Tvářit se, jako by bylo vše v pořádku a nechat žáky dělat praktickou část závěrečné zkoušky v řádném červnovém termínu, avšak s nejistým výsledkem, poslat žáky na prázdniny a přesvědčit je, že si ročník zopakují, což se nakonec (nejen z kapacitních důvodů) ukázalo jako nereálné, a nebo obětovat letní prázdniny, což nepochybně znamenalo zátěž nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. I přesto, že zároveň probíhala rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově školy, jsme se rozhodli pro tuto třetí možnost. Jsem přesvědčený o tom, že jsme udělali dobře,“ konstatuje ředitel školy Jan Ptáček.

Podle Veroniky Krchové, garanta oboru Kadeřník, žáci již všechno po stránce teoretické uměli, avšak vzhledem k opatřením v době koronakrize, kdy praktická výuka probíhala on-line formou, potřebovali dopilovat praktické dovednosti a získat pracovní návyky, aby se jim některé postupy zautomatizovaly a u zkoušky nebyli zaskočeni. V průběhu prázdninové přípravy šlo o techniky barvení a odbarvování vlasů, techniky střihů a podobně.

„Zpočátku jsem byla zklamaná, že přijdu o poslední prázdniny v mém životě, ale na druhou stranu jsem ráda, že nám vedení školy dalo takovouto možnost. Bez ní bych asi neuměla to, co teď. Za ty dva měsíce jsme se přece jen naučili víc, a to i díky našim zákazníkům. Za mě je to určitě bonus,“ říká čerstvá absolventka Aneta Jedličková. Kadeřnické profesi se chce i nadále věnovat. „Budu pracovat v jednom pražském kadeřnictví. Počítám s tím, že se budu nadále vzdělávat, navštěvovat různé semináře, poznávat nové metody barvení, střihu. I na to se těším. Práce mě baví a pro sebe v ní vidím budoucnost,“ dodává. Stejně tak pro jediného chlapce mezi úspěšnými absolventy Radka Bartakoviče byla prázdninová příprava výzvou a možností zdokonalit se v praktických dovednostech. „Budu se oboru dál věnovat, i když zpočátku jen na pánském oddělení, které mi vždycky šlo lépe. Počítám s tím, že se v práci budu dál zdokonalovat, určitě půjdu na nějaký kurz a pak již nastoupím do zaměstnání. Kdybych měl někomu z mladších zájemců o studium tohoto oboru doporučit tuto školu, určitě tak udělám, protože jsou tady skvělé mistrové a výborní učitelé,“ říká.

Praktickou část závěrečné zkoušky úspěšně složilo vedle 46 žáků oboru vzdělání Kadeřník také 21 žáků v oboru Chemik. Při řešení úloh z chemické analýzy a syntézy se jim možnost letní přípravy v laboratořích zcela určitě vyplatila. Podle zástupkyně ředitele Petry Beránkové bude řada absolventů učebních oborů pokračovat v nástavbovém studiu. „Letošní čísla jsou vyšší než v minulosti.

Nástavba Vlasová kosmetika i Bezpečnostní služby jsou naplněny vždy po třiceti žácích a hlásí se další uchazeči,“ říká. Kombinovaného nástavbového studia Chemik operátor využívají podle ředitele školy spíše zaměstnavatelé pro zvýšení kvalifikace svých vyučených zaměstnanců.