English version


Podzimní termín pro didaktické testy SČ MZ 2021

MŠMT dne 10. srpna 2021 uvolnilo jednotné zkušební schéma pro písemné zkoušky společné části MZ v podzimním zkušebním období 2021. Pozvánky k písemným zkouškám budou v souladu s legislativou rozeslány 16. srpna 2021.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT 
1. září 2021 Matematika 12:15 135 min.
Německý jazyk  12:15 110 min.
(40 + 70 min.)
Ruský jazyk 12:15 110 min.
(40 + 70 min.)
Španělský jazyk 12:15 110 min.
(40 + 70 min.)
2. září 2021 Anglický jazyk 9:00 110 min.
(40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující 9:00 150 min.
Český jazyk a literatura 13:30 85 min.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.