English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Stravování – navýšení ceny obědů

Vážení rodiče, milí žáci, 
od měsíce září 2021 dochází k navýšení ceny obědů pro žáky. Nová cena oběda je 42 Kč.

Trvalý příkaz k úhradě na 10 měsíců – první splátka v srpnu 2021, poslední v květnu 2022 s těmito údaji:

  • ve prospěch účtu školy: 19-7179120257/0100
  • splatnost: k 20. dni předcházejícího měsíce (tj. k 20. srpnu 2021 na září 2021)
  • variabilní symbol (žádáme o jeho dodržení): viz přihláška ke stravování, SYMBOL JE ŽÁKOVI ŠKOLY PŘIDĚLEN NA CELOU DOBU STUDIA, pro 1. ročníky VS = 2101XXXX (XXXX = VS z přihlášky ke stravě), podle variabilního symbolu je prováděna kontrola úhrady a zajištěna možnost odběru stravy
  • pokud je jméno žáka odlišné od jména majitele účtu, prosíme v příkaze doplnit jméno žáka do kolonky „zpráva pro příjemce“
  • konstantní symbol: 0558
  • současná částka: 882 Kč (cena jednoho obědu 42 Kč × 21, tzn. průměrný počet pracovních dnů)

Každou změnu údajů (včetně ukončení stravování, změnu účtu…) oznamte paní Kabrhelové, nebo vedoucímu stravovacího provozu panu Konečnému, tel. 464 629 645.

Přihlášení obědů:
do 8 hodin ráno předchozího dne

Odhlášení obědů: 
do 7 hodin prostřednictvím aplikace Strava, popř. na telefon 464 629 646 (kancelář školy paní Kabrhelové)

V případě, že oběd nebude odhlášen (např. z důvodu nemoci, …) je započítán jako odebraný!

Vyúčtování za stravování bude provedeno 1× ročně. V červenci budou vráceny přeplatky. Podrobnější informace získáte u paní Kabrhelové, tel.: 464 629 646.