English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Učitelé ověřovali výukové postupy v balistice a v chemii

Žáci oboru Bezpečnostně právní činnost ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice, věnující se studiu forenzních věd, za moderními trendy v kriminalistice rozhodně nezaostávají. Zásluhu na tom mají učitelé odborných předmětů, kteří ověřují například možnosti výukových postupů v balistice a v chemii.

V prostorách střelnice v Sezemicích připravovali vzorky textilií prostřelené z různých typů zbraní a z různých vzdáleností. „Takto připravené vzorky budou studenti hodnotit s ohledem na rozptyl povýstřelových zplodin. Na základě vhodných forenzně-chemických postupů žáci zviditelní tyto stopy a budou schopni odhadnout, z jaké vzdálenosti byl smrtící náboj vypálen,“ vysvětluje učitel chemie Jakub Návesník. Jedná se o klasickou kriminalisticko – znaleckou činnost při dokazování trestné činnosti páchané za použití střelných zbraní. S její pomocí se dá dokázat, zda se například jednalo o sebevraždu nebo střelbu z krátké vzdálenosti, kdy se dá předpokládat, že se pachatel a oběť trestného činu znali.

„Cvičné vzorky textilií připravené ze starého laboratorního pláště byly vystaveny palbě z různých zbraní a vzdáleností. Chemické stopy povýstřelových zplodin budou následně otisknuty do želatinové hmoty a takto vzniklé otisky budou podrobeny důkazovým reakcím, které vyjeví jejich rozptyl, ze kterého se dá usuzovat na vzdálenost střelce vůči oběti,“ upřesňuje Jakub Návesník.

Využití sofistikovaných a názorných metod při výuce forenzních věd je zárukou toho, že absolventi pardubické chemické školy budou na svoji profesi policejního vyšetřovatele připraveni na úrovni, kterou vyžaduje praxe.