English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Učitelé ověřovali výukové postupy v balistice a v chemii

Žáci oboru Bezpečnostně právní činnost ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice, věnující se studiu forenzních věd, za moderními trendy v kriminalistice rozhodně nezaostávají. Zásluhu na tom mají učitelé odborných předmětů, kteří ověřují například možnosti výukových postupů v balistice a v chemii.

V prostorách střelnice v Sezemicích připravovali vzorky textilií prostřelené z různých typů zbraní a z různých vzdáleností. „Takto připravené vzorky budou studenti hodnotit s ohledem na rozptyl povýstřelových zplodin. Na základě vhodných forenzně-chemických postupů žáci zviditelní tyto stopy a budou schopni odhadnout, z jaké vzdálenosti byl smrtící náboj vypálen,“ vysvětluje učitel chemie Jakub Návesník. Jedná se o klasickou kriminalisticko – znaleckou činnost při dokazování trestné činnosti páchané za použití střelných zbraní. S její pomocí se dá dokázat, zda se například jednalo o sebevraždu nebo střelbu z krátké vzdálenosti, kdy se dá předpokládat, že se pachatel a oběť trestného činu znali.

„Cvičné vzorky textilií připravené ze starého laboratorního pláště byly vystaveny palbě z různých zbraní a vzdáleností. Chemické stopy povýstřelových zplodin budou následně otisknuty do želatinové hmoty a takto vzniklé otisky budou podrobeny důkazovým reakcím, které vyjeví jejich rozptyl, ze kterého se dá usuzovat na vzdálenost střelce vůči oběti,“ upřesňuje Jakub Návesník.

Využití sofistikovaných a názorných metod při výuce forenzních věd je zárukou toho, že absolventi pardubické chemické školy budou na svoji profesi policejního vyšetřovatele připraveni na úrovni, kterou vyžaduje praxe.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.