English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zaměstnanci chemické školy se učili bránit útoku teroristy

Uteč – Skryj se – Bojuj. Tři zásady, které je třeba respektovat při útoku ozbrojeného teroristy na bezbranné cíle, třeba na zaměstnance školy, pedagogy a jejich žáky. Hlubšímu poznání těchto zásad a praktickému nácviku chování napadených obětí při takovéto mimořádné události byla ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice věnována jednodenní instruktáž vedená zkušenými lektory ze společnosti VIASTEP. V Pardubickém kraji šlo o první akci svého druhu, na řadu by měly přijít další střední školy v regionu.

„Úroveň přípravy pracovníků škol na potenciální útok je rozdílná. Většina škol v našem státě je proti průniku neznámé nebezpečné osoby dobře zajištěna, avšak trochu pokulháváme v přípravě procesů, které jsou v případě vzniku takového útoku spouštěny,“ hodnotí význam preventivních činností pro učitele odborný lektor Libor Krainer. Počet těchto útoků bude podle něj nadále stoupat, a to nejen ve školských zařízeních. „Prostřednictvím těchto kurzů, které iniciují a podporují ministerstvo školství a jednotlivé kraje, se snažíme připravit pedagogy i nepedagogický personál na možnost vzniku takových událostí a ukázat jim způsob, jak takovou situaci řešit,“ dodává.

Podle odborníků je zapotřebí, aby uvedené tři zásady vycházely z přirozeného chování člověka při mimořádných událostech. „Při instruktáži vycházíme z toho, že přirozená reakce po útoku je utéct od nebezpečí. V tomto případě apelujeme na lidi, aby utíkali směrem od nebezpečí, přičemž musí vědět, kde se zdroj nebezpečí nachází. Útěk v panice vede vždycky do záhuby,“ vysvětluje lektor. Pokud není možný útěk, následuje ukrytí. Vychází to z přirozenosti člověka ukrýt se před nebezpečím. Účastníci kurzu získávají cenné rady jak se schovat, proč je správné postavit mezi sebe a nebezpečí nějakou překážku, případně tuto překážku různými způsoby zesílit a učinit ji odolnější. „Poslední možností je boj s nebezpečím s využitím improvizovaných prostředků, které kolem sebe máme a co nejefektivnější útok. Současná populace není bohužel schopná řešit takovéto situace. Je proto nezbytné si v hlavě přenastavit procesy, jak se v takové situaci chovat. Mimořádná situace vždy vyžaduje nasazení mimořádných prostředků,“ říká odborný lektor.

 

Při podobných útocích se oběti ocitají v obrovském stresu, zprvu ve fázi jakéhosi strnutí a návalu paniky, které se nevyhne zřejmě nikdo. Pokud je však člověk alespoň trochu poučen a projde podobným výcvikem, v následné intuitivní fázi se rychle upomene na poznatky z preventivní akce, které mu pomohou přežít. Stejně jako při instruktáži před vzletem každého civilního letadla i zde platí, že nejdříve musíme zajistit sebe, abychom mohli zachraňovat ostatní. Učitel je ale vždy vůdčí osobnost, leader, který obranu žáků organizuje.

Pedagogové z chemické průmyslovky se podle instruktorů vyrovnali s mimořádnou událostí dobře. Své reakce si nakonec mohli vyzkoušet i při závěrečném hodnocení, kdy se museli nečekaně vypořádat s náhlým útokem ze strany útočníka. Na stresovou situaci zareagovali vesměs správně, co je však podle odborných lektorů nejpodstatnější, o získaných poznatcích a praktických zkušenostech budou nadále přemýšlet. A to určitě jinak, než jak jsou zvyklí třeba po přečtení zprávy popisující hrůzný teroristický čin.