English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Budoucí hasiči procházejí výcvikem vůdce malého plavidla

Zdymadlo na Labi v Srnojedech se dnes stalo pro žáky čtvrtého ročníku oboru Požární ochrana ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice a jejich učitele místem výcviku vůdce malého plavidla. Po úspěšné závěrečné zkoušce a zkušebním testu na plavebním úřadu získají absolventi časově neomezené řidičské oprávnění k řízení malých plavidel bez omezení výkonu.

Praktická výuka plavby v plavební komoře a záchrany tonoucího spolu s vyučovacími hodinami teorie přímo ve škole je v posledních pěti letech za zvýhodněných finančních podmínek zajišťována ve spolupráci se Ústřední školou požární ochrany v Bílých Poličanech. Podle jejího ředitele Martina Čížka taková příprava zvyšuje uplatnitelnost budoucích profesionálních hasičů v praxi – u hasičských záchranných sborů nebo dalších složek integrovaného záchranného systému. „Téměř všechny hasičské sbory mají záchranné čluny, ´řidičák´ na loď je v nich tudíž vyžadován poměrně často. Jejich držitelé jsou pak u jednotek požární ochrany osobami, které jsou oprávněny s motorovým člunem, používaným například při povodních, manipulovat,“ vysvětluje Martin Čížek. Sám má s povodněmi a se zásahy na vodě při těchto mimořádných událostech bohaté zkušenosti. „V roce 1998 a poté znovu v roce 2002 jsme tahali lidi při vysokých průtocích ze zatopených domů. Kdybych sám neměl dlouholetou praxi v ovládání lodí, kterému se věnuji od svých patnácti let, nedalo by se to zvládnout,“ říká.

Samotní žáci se podle něj učí velmi rychle. Většinou už mají řidičák na auto, takže jim řízení lodě nedělá velký problém; točit volantem již umí. „Akorát tomu chybí ty pedály,“ směje se jeden ze studentů Daniel Vykoupil a dodává: „Je to určitě dobrá zkušenost, která se nám bude v životě hodit.“ Spíše než ovládání lodě mohou žákům dělat problémy odhad vzdálenosti či dovednost při vázání uzlů. V neposlední řadě je namístě respekt k vodnímu živlu. Pokud jsou žáci ukáznění a poslouchají, tak je to podle pedagogů v pohodě.

Hasiči v České republice jsou na pomoc při záplavách poměrně dobře připraveni. Podle Martina Čížka je důležité naučit se na klidné vodě základům, na které lze dál navazovat v extrémních situacích, v nichž se běžně nejezdí. „Nyní bude jen na žácích, zda se rozhodnou na tomto kurzu dál stavět, školit se v dalších činnostech a zvyšovat tak svoji hodnotu,“ uzavírá učitel odborných předmětů v oboru Požární ochrana Jan Meloun.