English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Studentské volby 2021

Ve dnech 20. a 21. září proběhly na naší škole Studentské volby do Poslanecké sněmovny. Do voleb se pod dozorem volební komise tvořené žáky druhých ročníků, pod vedením předsedkyně Barbory Bímové, zapojily všechny ročníky školy. Z 888 oprávněných voličů odevzdalo platný volební lístek 315 žáků a volební účast byla 35,47 %.

Jsme rádi, že se nám podařilo mnoho žáků přivést k zamyšlení nad politikou a věříme, že také povzbudit k účasti v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.