English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola se podílí na mezinárodních projektech rozšířené reality ve vyučování

Didaktické inovační laboratoře, v kterých by si mohli učitelé vyzkoušet výuku s využitím moderních technologií fungujících na principu rozšířené reality, vzniknou na podzim příštího roku v rámci projektu Erasmus+. Aktivním účastníkem projektu je také Střední průmyslová škola chemická Pardubice, která již dnes disponuje jedním párem brýlí pro rozšířenou realitu, tzv. hollowlens. „Rozšířenou realitu si nelze plést s virtuální realitou. Virtuální svět zůstává virtuálním světem. Zde ale máme skutečný svět obohacený o specifické informace. S nadsázkou lze říct, že rozšířenou realitu můžete opravdu žít,“ vysvětluje manažer projektu Jakub Návesník.

V projektu DIOS je pro využití brýlí připravován scénář k výuce žáků v chemické laboratoři, další zařízení slouží realizátorům podobného projektu s názvem FightARs – Ukázky pro výcvik hasičů v simulačním prostředí. „I v tomto případě je cílem projektu vybavit školy, tentokrát se zaměřením na požární ochranu, inovativními výukovými metodami s použitím rozšířené reality,“ potvrzuje projektový manažer Jan Meloun. Autoři uvažují o scénáři vzdáleného přístupu pro strojní službu, zásahu u autonehody, při úniku chemické látky či v zakouřeném prostoru při požáru. „Brýle jsou průhledné, realitu v nich vidíme perfektně. Prostředí kolem nás je však rozšířené o přidané informace týkající se jednotlivých parametrů pozorované skutečnosti. To umožňují senzory a kamerový systém, kterým jsou brýle vybaveny,“ popisuje Jakub Návesník. „Existují aplikace, kdy se brýlí mohu například zeptat, jak daleko je budova, kterou vidím, jak dlouho mi bude trvat cesta k ní, mohu požádat o spuštění navigace, která mě dovede k určitému bodu, mohu zjistit rozměry pozorovaného objektu, zkontrolovat barevný odstín apod. Něco podobného ostatně existuje již dnes – vyfotografujete určitý objekt a internet vám určí jeho identitu. Dobře to funguje pro vzdálenou asistenci. Někdo z dálky vidí, kde právě jste, co sledujete a může vás na dálku přes počítač nebo přes podobné brýle v reálném čase navigovat,“ dodává.

V rámci projektu vznikne didaktická laboratoř, jakýsi výukový prostor pro využití moderních technologií ve škole. Učitelé si budou moci vyzkoušet, jakým způsobem by se tyto technologie daly implementovat do výuky, která se tak stane efektivnější. „Jedná se pak o zcela jiný styl vyučování. Po stažení se aplikace spustí jako na počítači, je vytvořena smíšená realita. Vidíte třeba digitální dvojče (hologram) srdečního svalu v řezu či v jeho jednotlivých vrstvách. Hologramy ale nemusí být jen statické. Dynamický hologram vám umožní sledovat kompletně do detailů jak orgán pracuje, činnost svalu, pohyb jednotlivých chlopní apod. a prohlížet si jej ze všech úhlů. Technologie vám poskytuje možnosti, které při běžné vizualizaci nemáte,“ doplňuje pedagog, který projekt spolu s Justinou Pluktaite a Janem Melounem představil zájemcům z řad učitelů v rámci druhého pokračování tzv. Tematické kavárny.

Následné využití uvedených technologií v jednotlivých vzdělávacích programech jistě zprvu narazí na finanční náročnost. Vybavit třídu těmito technologiemi a vyrobit software na míru je stále velmi nákladné. Specifické požadavky vyžadují specifický software. Ten musí někdo dle specifického zadání (hologramy, výukové materiály) naprogramovat. Zatím se s těmito technologiemi, jakými jsou AR brýle či 360-stupňová kamera, učitelé pouze seznámí. Jedním z výstupů bude také průvodce osvědčených postupů či pracovní listy pro učitele a žáky, kterým v budoucnu pomůžou při tvorbě výukových materiálů nebo při pilotním testování.

Oba projekty jsou realizovány v rámci programu Erasmus+ KA202 Strategická partnerství pro odborné vzdělávání (rozvoj inovací). V řešitelském týmu jsou kromě programátorů ze soukromé IT školy na Kypru a pracovníků výukového střediska SBG Drážďany také škola a výukové centrum pro moderní technologie z okolí nizozemského Arnhemu, střední škola zabývající se programováním a 3D tiskem ze Slovinska (u projektu DIOS), střední škola ze slovenské Žiliny, výcvikové středisko hasičů z Litvy a vysoká škola bezpečnostních složek z Estonska (u projektu FightARs).