English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci chemické školy si vyzkoušeli, jaký je život s handicapem

Žáci maturitního oboru Bezpečnostně-právní činnost a učebního oboru Kadeřník ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice si pod vedením pracovníků pardubického komunitního centra NOVÁ KŘIŽOVATKA vyzkoušeli během zážitkového semináře život lidí s handicapem.

S vedoucím centra denních služeb Mikem si vyzkoušeli, jaké to je být upoután na invalidní vozík, s asistentkou Janou se vcítili do osudu člověka bez rukou či s jejich omezenou hybností a pokoušeli se kreslit ústy a nohama, dobrovolník z Univerzity Pardubice Martin spolu s administrativním pracovníkem Pavlem asistovali u tréninku jemné motoriky a u vedoucí komunitních služeb Petry si v rámci ergoterapie žáci vyzkoušeli cvičení na balančním válci, který slouží k posílení horní části těla vedoucí k rozvoji hybnosti rukou a zabraňující deformacím páteře. Ondra Mach a Milan Pešek, ředitel centra, v závěrečné diskusi vyprávěli žákům o svém životě na vozíku. Žáci se ptali na důvody jejich tělesného postižení, vyrovnání se s životním osudem, ale například i na dostupnost kompenzačních pomůcek či pomoc asistenčních psů. Osmiletý Ben se ostatně stal všem účastníkům zážitkového semináře opravdu milým společníkem.

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. spolu s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR poskytují v nově vybudovaném komunitním centru v ulici K Blahobytu na sídlišti Višňovka tři druhy sociálních služeb. „Naším cílem je odbourávat bariéry mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní společností. S lidmi s handicapem trénujeme každodenní činnosti, jakými jsou oblékání, přesun na lůžko, do auta, příprava jídla či osobní hygiena, vedeme posilovací cvičení, aby si při sezení neničili páteř a mohli být co nejvíce soběstační a v rámci odborného poradenství jim naše ergoterapeutky pomáhají vybírat nejvhodnější typ invalidního vozíku, s kterým se bude handicapovaným zároveň dobře manipulovat,“ vysvětluje Petra Macháčková. Celodenní služba centra denních služeb nabízí lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením se zachovaným intelektem společenské hry, posezení v kavárně, cesty za kulturou či výlety. „Převážně jde o klienty s velmi těžkým postižením, kteří jsou zcela závislí na pomoc druhé osoby. Snažíme se je zapojit do běžného života, mentálně je stimulujeme a učíme je vzájemné komunikaci a chování ve skupině,“ upřesňuje Petra Macháčková. Jedním z klientů centra je i Adam Pešek, který na letošní paralympiádě v Tokiu získal zlatou medaili v boccie.

V komunitním centru, které zahájilo provoz na konci června tohoto roku, probíhají kulturní, vzdělávací, aktivizační a environmentální aktivity přístupné nejen osobám na vozíku, ale i zdravé populaci. Střední průmyslová škola chemická Pardubice navázala s handicap centrem Křižovatka vzájemnou spolupráci již v roce 2019 a v plánu jsou další společné aktivity.