English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Aktuální informace z MŠMT

Dne 25. listopadu 2021 schválila vláda ČR s účinností od 26. 11. 2021 nouzový stav (odkaz viz příloha).

Od 26. 11. 2021 18.00 se nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k maloobchodu krizovým opatřením vlády (odkaz v příloze).

  • pro školy a školská zařízení toto krizové opatření nic nemění; stále platí tytéž výjimky (při tělesné výchově, ubytovací zařízení atd.; viz poslední zaslaná Informace ze dne 20. 11. 2021),
  • nemění se také nic na podmínkách dokládání bezinfekčnosti: O(T)N; PCR test lze předložit jen u vyjmenovaných skupin osob,
  • se mění maximální počet osob, který může být přítomen na různých aktivitách,
    • nově tam, kde mohlo být přítomno až 1000 osob, může být maximálně 100 osob,
    • v případě divadelních představení, koncertů (bod I/13 krizového opatření) může být přítomno až 1000 osob,
  • pravidlo, že není povinné dokládat bezinfekčnost v případě, že je přítomno maximálně 20 osob, zůstává zachováno.

Podrobnější informace včetně informací k distribuci testů naleznete v přiloženém dokumentu.