English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola hostila účastníky projektu Every Drop Counts

Jeden ze zdrojů života, ale i důvod migrace lidí a napjatých vztahů ve společnosti z důvodu jejího nedostatku. Životní prostředí širokého spektra organismů i přírodní živel, který nám stále častěji ukazuje svoji ničivou sílu. To je voda. Právě jí je věnován mezinárodní studentský projekt Every Drop Counts, jehož další pokračování hostila v polovině října Střední průmyslová škola chemická Pardubice.

Schůzky se zúčastnilo 34 žáků a učitelů ze všech šesti partnerských zemí. V průběhu jednotlivých aktivit si účastníci připomínali nezastupitelnou úlohu vody v krajině, užitečnost biodiverzity a nutnost ochrany všech vodních zdrojů. „V roli průvodců po škole a po Pardubicích, v roli asistentů ve školních chemických a mikrobiologických laboratořích i v roli posluchačů, překladatelů a aktivních účastníků seznamovacích her pomáhalo více než padesát žáků naší školy. Všechny aktivity byly spojeny s hlavním tématem projektu, kterým jsou voda jako nutná podmínka života, pitná voda a její zdroje, ochrana životního prostředí, život ve vodě, ale i vodní sporty,“ vysvětluje jedna z organizátorek setkání Věra Poláková.

Po nedělní prohlídce Prahy program pokračoval aktivitami přímo ve škole. Po úvodních prezentacích jednotlivých škol si hosté vyzkoušeli práci s mikroskopem a pozorování mikroorganismů v mikrobiologické laboratoři a také jednoduché pokusy v chemické laboratoři. Velký úspěch pak měla chemická show. Odpoledne se všichni vydali do historické části Pardubic a od provázejících žáků se dozvěděli zajímavosti z historie města, například o městské říčce, která jím kdysi protékala, navštívili soutok Labe a Chrudimky a v Krajské knihovně na Pernštýnském náměstí si prohlédli archeologické vykopávky historické studny.

Další den byl vyhrazen kolektivní práci na turistickém průvodci městem psaném z pohledu zahraničního návštěvníka. Došlo i na ochutnávku několika druhů českých minerálních vod a pro hosty byl novinkou i oběd ve školní jídelně.

V dalších dnech byl program zaměřen na outdoorové aktivity. Účastníci vystoupali na věž pardubického zámku, prohlédli si muzejní expozice a poté i moderní část města. Ti odvážnější si vyzkoušeli projížďku na kánoích, ostatní se zúčastnili pěšího výletu a projeli se po Labi výletní lodí Arnošt. Zážitkem byl i výlet do Bozkovských jeskyní, přičemž mnozí hosté, ale i někteří čeští žáci, byli v krápníkových jeskyních vůbec poprvé v životě.

Po závěrečném kvízu a vyplnění hodnoticích dotazníků se studenti a jejich učitelé vydali na cestu domů. „Doufáme, že se nimi opět shledáme na dalších projektových schůzkách v partnerských školách v Lotyšsku, Itálii a Litvě,“ dodává Věra Poláková a prozrazuje další zajímavosti ze setkání: „Italská škola I.I.S. VIA EMERY 97 úspěšně provádí integraci dětí se speciálními potřebami, a tak se i této mezinárodní schůzky zúčastnila společně se svým speciálním pedagogem dívka se speciálními potřebami. Španělská škola IES Virgen de Guadalupe také vychovává budoucí kadeřníky, a tak nikoho nepřekvapí, že hosté strávili dopoledne s našimi kadeřníky, prohlédli si kosmetický salón a nutno podotknout, že se na tuto část programu velmi těšili. Požádali jsme o spolupráci kolegyni Kateřinu Bakulovou, která s kadeřnicemi v hodině výtvarné výchovy nachystala desítky papírových kapek pro výzdobu vnitřních prostor školy. A poděkování zaslouží také vedoucí školní jídelny Jiří Konečný, který zajistil nejen 2x 30 normálních obědů na pondělí a úterý, 2x 30 obědových balíčků na exkurze, 60 svačinek, ale také na každý den dvě vegetariánská jídla, jedno veganské jídlo a jedno jídlo vařil zvlášť pro celiaka.“


Projekt Every Drop Counts je součástí programu Erasmus+ KA229 Strategická partnerství. Partnerskými školami jsou kromě Střední průmyslové školy chemické Pardubice také I.I.S. VIA EMERY 97 (Itálie), Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija (Litva), Malpils novada vidusskola (Lotyšsko), Zespol Szkol Spolecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10“ (Polsko) a IES Virgen de Guadalupe (Španělsko).