English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žák chemické školy Jan Bursa třetí na světě v soutěži Best in English

Žák čtvrtého ročníku oboru Aplikovaná chemie Střední průmyslové školy chemické Pardubice Jan Bursa dosáhl obrovského úspěchu, když v desátém ročníku mezinárodní soutěže Best in English obsadil v národním kole druhé místo a ve světovém měřítku skončil na bronzovém stupínku.

„Zadání on-line soutěže obsahovalo test s výběrem z několika možností a poslechovou část, mimochodem se zajímavými tématy, jako je například transatlantický let, o kterém se později dokázalo, že se jedná o fake vymyšlený Edgarem Allanem Poem,“ říká Jan Bursa. Na soutěž se prý v podstatě nepřipravoval. „Bylo to vlastně o tom ověřit, zda angličtině rozumíme. Rozdíl mezi způsobem práce v hodinách angličtiny ve škole a vlastní soutěží spočívá v tom, že v soutěži je vše více intuitivní, angličtina více zapadá do běžné mluvy lidí žijících v anglicky mluvících zemích, například v rámci Commonwealthu,“ přibližuje soutěž úspěšný student.

K intenzivnějšímu studiu angličtiny jej přivedla již v třinácti letech vášeň pro počítačové hry. „Angličtina je v prostředí internetu a počítačových her univerzální jazyk. Jednou jsem hrál hru, kde bylo anglické slovíčko, kterému jsem nerozuměl. Půl hodiny jsem strávil pokusem zjistit, co to slovo znamená. Řekl jsem si, že se mi opravdu nezamlouvá trávit tak dlouhý čas hledáním významu jediného slova a od té doby jsem se angličtině začal věnovat aktivně a intenzivněji,“ vzpomíná Jan Bursa. Angličtina je dnes pro něj koníček, který mu pomáhá uskutečňovat to, co ho baví. Komunikuje s hráči z celého světa, čte knihy v angličtině, dívá se na filmy v angličtině, protože mu to přináší více zábavy a nachází v nich více obsahu, a občas prý v angličtině i sám něco napíše.

A co by vzkázal žákům, kteří se výuky angličtiny obávají nebo mají ostych mluvit tímto jazykem na veřejnosti? „Jestli mi dovolíte být upřímný, když se antisociální člověk jako já dokáže naučit anglicky, tak s trochou snahy se dokáže naučit mluvit tímto jazykem prakticky kdokoliv. Jde o to jazyk používat, instinktivně si vrýt do hlavy, jak angličtina funguje, abychom se nezastavovali uprostřed věty a nepřemýšleli nad pravopisem či slovosledem. Angličtinu nesmíte brát pouze jako předmět, ale jako hobby, nebo alespoň jako nástroj komunikace, jinak je možné, že ztratíte vůli pokračovat, nebo prostě po chvíli zapomenete,“ uzavírá Jan Bursa.