English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Budoucnost vzdělávání je v moderních technologiích

Střední průmyslová škola chemická Pardubice hostila na začátku ledna konferenci věnovanou budoucnosti vzdělávání v oblasti využívání moderních technologií ve výuce. Za účasti člena Rady Pardubického kraje pro oblast školství Josefa Kozla, pracovníků odboru školství a krizového řízení, zástupců Institutu ochrany obyvatelstva a společnosti RMI škola představila postupný plán digitalizace a zavádění nových technologií do výuky, seznámila přítomné s výhodami 3D tisku i s pokračujícími projekty DIOS a FightARs.

Konference přispěla k vzájemnému informování, propojení a sdílení zkušeností a nápadů,“ hodnotí význam setkání ředitel školy Jan Ptáček. „Jde například o výměnu poznatků při využívání dronů, které vlastní nejen Krajský úřad Pardubického kraje, ale začíná je, zatím v omezené míře, používat i naše škola. Nejdále je v tomto směru Institut ochrany obyvatelstva, který má vlastní letku schopnou pomocí termokamery monitorovat požářiště a odhalit případné další ohnisko. Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu na využívání rozšířené reality ve výuce. V projektu DIOS je pro využití holografických brýlí připravován scénář k výuce žáků v chemické laboratoři, další zařízení slouží realizátorům podobného projektu s názvem FightARs věnovaného výcviku hasičů v simulačním prostředí. Nabízí se tu spolupráce s firmou RMI, která může tuto technologii pro rozšířenou realitu uplatnit při diagnostice závad na zařízení u svých zákazníků prostřednictvím vzdálené konzultace. Představili jsme také technologii 3D tisku, která dnes umožňuje využití kompozitních materiálů, vzhledem k obsahu uhlíkových vláken zaručujících pružnost či pevnost tištěných součástek,“ upřesňuje Jan Ptáček.

Z pohledu Institutu ochrany obyvatelstva je podle jeho ředitele Františka Pauluse ve využívání virtuální a rozšířené reality spatřován významně mocný nástroj pro zvyšování připravenosti výkonných složek. „Značný potenciál lze ale také identifikovat ve vztahu k rozvoji připravenosti obyvatelstva. Díky VR řešením lze opakovaně procvičovat například činnosti vysoce specifické a tedy nákladově velmi náročné, nebo činnosti vysoce rizikové, a to zcela bezpečně. Zatímco využitelnost virtuální reality lze spatřovat především ve zvyšování úrovně připravenosti, technologie AR mají potenciál využitelnosti ve fázích prevence (např. interaktivní vizualizace mapových podkladů, bezpečnostně významných objektů), připravenosti (např. V rámci štábních cvičení) i odezvy (např. zásahová přilba vizualizující prostřednictvím AR klíčové informace pro taktickou úroveň zásahu). Naší snahou je na tyto technologické možnosti reagovat a přinášet řešení využitelná v podmínkách České republiky“, doplňuje František Paulus.

Své hodnocení přidává také krajský radní Josef Kozel: „Jsem rád, že se školy snaží jít moderním technologiím naproti a spolupracují s dalšími školami i firemním sektorem na projektech, které dávají smysl. Jelikož jde doba stále kupředu a i poslední roky ovlivněné covidovou pandemií nám ukázaly, že se školství musí adaptovat na online způsoby výuky a podobně, považuji za nezbytné, aby se žáci s moderní technikou dostatečně seznámili už na střední škole.“

Připomeňme, že uvedené projekty jsou realizovány v rámci programu Erasmus+ KA202 Strategická partnerství pro odborné vzdělávání (rozvoj inovací). V řešitelském týmu jsou kromě programátorů ze soukromé IT školy na Kypru a pracovníků výukového střediska SBG Drážďany také škola a výukové centrum pro moderní technologie z nizozemského Arnhemu, střední škola zabývající se programováním a 3D tiskem ze Slovinska (u projektu DIOS), střední škola ze slovenské Žiliny, výcvikové středisko hasičů z Litvy a vysoká škola bezpečnostních složek z Estonska (u projektu FightARs). Projekty budou pokračovat dalšími mobilitami – FigtARs koncem února v Litvě a DIOS v jarních měsících na Kypru.