English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Informace ke změně mimořádného opatření MZD k nošení ochranného prostředku s účinností od 14. 3. 2022

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu.