English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci chemické průmyslovky pomáhají ukrajinským běžencům

Do pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří hledají útočiště před důsledky ruské invaze u svých západních sousedů, se v Pardubicích zapojili také žáci Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Kromě sběru starého papíru, jehož výtěžek ve výši 10 440 Kč byl odeslán na účet Oblastní charity Pardubice, nebo sbírky pro ukrajinské maminky s dětmi, pomáhali žáci oboru Požární ochrana při stěhování nábytku a úklidu prostor na rohu Machoňovy pasáže na třídě Míru, které aktuálně využívá Úřad práce ČR k administraci a výplatě humanitárních dávek ukrajinským běžencům.

Podle Mgr. Oldřišky Černé, ředitelky odboru NSD Kontaktního pracoviště Pardubice Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích, byli žáci chemické školy při přípravě prostor nepostradatelnými pomocníky. Nebytové prostory, ve kterých bývala donedávna kavárna, byly Úřadu práce ČR na dobu tří měsíců vypůjčeny Rozvojovým fondem Pardubice, a.s.

Dalších osm čtyřčlenných skupin žáků oboru Bezpečnostně právní činnost i nadále pomáhá při zajišťování administrace humanitárních dávek cizincům s dočasnou ochranou. Cizinci s dočasným vízem, kteří se zdržují na území České republiky, mohou na základě speciálního zákona v měsíci, v němž jim vízum bylo uděleno, čerpat humanitární dávku ve výši 5 tisíc korun. O tuto dávku lze žádat osobně nebo elektronicky prostřednictvím speciální aplikace. Žáci chemické školy pomáhají žadatelům z řad ukrajinských běženců nejen s uvedenou aplikací, ale také s vyplňováním formulářů, kopírováním cestovních pasů či tlumočením. Denně toto pracoviště obslouží dvě až tři stovky takových žadatelů.