English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Na Zámečku pomáhaly i třídy 1A a 1D

Dne 3. 5. 2022 se také žáci tříd 1A a 1D vydali navštívit Larischovu vilu v Pardubicích a pomoct při její renovaci. Teď něco o historii tohoto místa.

V roce 1885 si ji nechal postavit hrabě Jiří Larisch-Mönnich a místní jí už během stavby začali říkat Zámeček. Rodinné sídlo mělo v časech parforsních honů hostit evropskou šlechtu.

Za 2. světové války nastalo pro Larischovu vilu nejtemnější období. V Zámečku byl dislokován záložní prapor německého policejního pluku Shutzpolizei.

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byly v písníku v parku vily vztyčeny kůly a u nich probíhaly od 3. června do 9. července 1942 popravy. Zavražděno tady bylo 194 českých vlastenců z Pardubicka, Královéhradecka a Kolínska, mezi nimi i 37 obyvatel Ležáků.

Nacisté vypálili osadu Ležáky 24. června 1942 jako trest za pomoc parašutistům z výsadku SILVER A. Ležácké obyvatele odvezli do pardubického Zámečku a zavřeli do sklepa. Bylo mezi nimi i 13 dětí. Všechny muže a ženy starší 15 let zastřelili. Ležácké děti byly odvezeny do Prahy do Dykovy ulice, kde byl tajný útulek gestapa. Tam byly zkoumány, zda mají árijské rysy. Selekcí prošly jen sestry Šťulíkovy. Ostatní děti poslali na smrt.

V březnu 2015 byla podepsána darovací smlouva a převedeno vlastnické právo na Československou obec legionářskou, která zchátralý objekt revitalizuje. Postupně zde vybuduje muzeum věnované historii Zámečku, domácímu a zahraničnímu odboji během 2. sv. války, pietní místo k uctění památky ležáckých obyvatel a venkovní sportoviště.

Jako zástupci třídy 1D vám popíšeme, co se zde dělo a jak jsme se cítili. Byli jsme posláni prvně pomoct, třída 1A šla na exkurzi. Naší prací bylo roztřídit žulové kostky z písku, který se měl poté odvést na hromadu. Dostali jsme rýče, lopaty, kolečka a hrábě a mohli jsme začít. Docela nás to bavilo a proto jsme do toho šli po hlavě. Po asi hodině a půl jsme se mohli vystřídat s 1A. Docela nás potěšilo, když jsme byli pochváleni, že jsme s prací pohnuli nejvíce. Ale také nás bolely nohy i ruce.

Při exkurzi jsme se dozvěděli mnoho nových věcí. Něco nebylo pro slabé povahy. Musíme ale uznat, že Československá obec legionářská ze zchátralého objektu dělá zajímavé místo. Pokud někdy budete mít čas a chuť si zajet na výlet, můžete zkusit právě Larischovu vilu. Doufáme, že se tam ještě někdy podíváme.

Alena Novotná, Eliška Bublánová, 1D