English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Stáže Erasmus+ v plném proudu!

Erasmus+ logo

Dvojice studentů 4PO, v tuto chvíli již úspěšných absolventů školy, odjíždí na prestižní tříměsíční stáž ErasmusPro na Horskou záchrannou službu v Liptovském Hrádku. Získají tak skvělou praxi pro svou další profesní kariéru ve svém oboru. Na tříměsíční stáži je také osm studentů 3. ročníku Aplikované chemie, a to dva z nich na anglické University of Plymouth, dva na Jagelonské univerzitě v Krakově a čtyři studenti na University of Goce Delcev v Severní Makedonii. Celkem se jedná o 10 studentů na tříměsíčních stážích ErasmusPro.

Kromě těchto dlouhodobých stáží je aktuálně 22 studentů školy v zahraničí na krátkodobých (dvoutýdenních) odborných stážích. Za obor Aplikovaná chemie se jedná o šest studentů na stáži ve španělském vzdělávacím centru a na Polytechnické univerzitě v Cartageně, dále máme čtyři studenty na partnerské střední škole v italské Padově. Za obor Požární ochrana vycestovalo osm studentů 3. ročníku na Firefighters Training Center v litevském hlavním městě Vilnius. Za obor Bezpečnostně právní činnost máme dva studenty v německém Dortmundu na praxi u Městské Policie a dále šest studentů na Slovensku, kde těžištěm praxe je kurz prevence a managementu násilí a agresivity v bratislavském výcvikovém centru PELTA s.r.o. A konečně za obor Kadeřník vycestovali čtyři studenti do partnerské lotyšské školy profesních kvalifikací v hlavním městě Riga.

Aktuálně máme tedy v zahraničí 32 studentů na deseti různých místech v zemích jako je Anglie, Itálie, Španělsko, Severní Makedonie, Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko.

Program Erasmus+ zahraničních odborných stáží tak úspěšně pokračuje dál a další studenti se mohou těšit na výjezdy do zahraničí v příštím školním roce.

Za realizační tým:
Ing. Jana Šedová, koordinátorka projektu