English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Termíny ústních maturitních zkoušek

Přesné časy a termíny ústního zkoušení obdrží maturanti formou rozpisu od svého třídního učitele.

Třída Termín
4A 23. 5.–27. 5. 2022
4B 23. 5.–26. 5. 2022
4C 16. 5.–18. 5. 2022
4D 16. 5.–18. 5. 2022
4BC1 (FV) 23. 5.–27. 5.2022
4BC2 (OOM) 18. 5.–20. 5. 2022
4BC3 (FV) 30. 5.–1. 6. 2022
4PO 16. 5.–20. 5. 2022
2VK 18. 5.–20. 5. 2022
2BS 2. 6.–3. 6. 2022
2COP 27. 5. 2022