English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

ChemDM – Chemical Dancing Models

Další z mezinárodních projektů, do kterých se zapojili učitelé naší školy, je ChemDM – Chemical Dancing Models. Projekt je zaměřen na rozšíření využití softwaru ChemSketch a dále na vytvoření studijních plánů pro práci s tímto programem. Dalšími partnery projektu jsou Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Záhřeb (hlavní koordinátor), Solski center Lublaň a SOU Gimnazija “Mirche Acev” Prilep. Výstupy programu budou k dispozici všem vyučujícím i žákům.