English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Začátek praktické, písemné a ústní závěrečné zkoušky

Písemné závěrečné zkoušky 1. 9. 2022 začnou v 8.00 v učebně K263 (žáci se dostaví v 7.50).

Praktické zkoušky 2.–7. 9. 2022 od 7.00. (žáci se dostaví v 6.50).

Ústní závěrečné zkoušky 14. 9. 2022 začnou v 7.00. (žáci se dostaví v 6.45).