English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Branný závod LEGIE

V pardubickém Památníku Zámeček se uskutečnil v rámci naučně-pohybové akce branný závod „Legie“ určený pro žáky středních škol, který byl zaměřen na období historie vzniku Československa a těžkých historických zkoušek Československého národa.

Organizaci zajišťovala Československá obec legionářská, která formou zábavy a soutěžních disciplín pro žáky připravila zajímavý program. V úvodu akce proběhla pietní vzpomínka na obyvatele osady Ležáky, kteří byli v těchto místech za okupace Československa vězněni ve sklepení Larischovi vily a následně nemilosrdně popraveni německými nacisty.

V další části byl program směřován zábavnou formou na schopnost projevit kvality týmové spolupráce ve sportovně-dovednostních disciplínách a hledání improvizovaných řešení nejrůznějších úkolů. Žáci soutěžili ve střelbě, orientaci, sejmutí předmětu z výšky 3 m a dalších zajímavých disciplínách, které účastníky motivovaly dosáhnout co možná nejlepšího výsledku.

V rámci naší školy si nejlépe vedl tým složený ze třídy 2PO (Adam Podubecký, Iveta Miculyčová, Aneta Baťová, Markéta Doskočilová, Natálie Loreta Poseltová a Anna Hejcmanová). Toto družstvo bude naši školu reprezentovat v další úrovni soutěží v Olomouci, kde se utkají s ostatními týmy z celé České republiky.

Poděkování patří jednak všem žákům, kteří se soutěže se ctí zúčastnili a také organizátorům a podporovatelům, kteří touto skvělou formou udržují u mladé generace povědomí o pohnutých osudech lidí, kteří byli ochotni zaplatit za svobodu našeho národa cenu nejvyšší.