English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Jeden na vozíku, druhý na vlastních nohou. Oba však na stejné cestě

Poznáte kompenzační pomůcky handicapovaných? Zvládli byste jízdu na invalidním vozíku pozpátku? Udržíte rovnováhu na ergoterapeutickém válci? Poradíte si se sirkami s použitím pouze jedné ruky? Dokážete ztrátu zraku nahradit svým hmatem? Na tyto a další otázky dal žákům Střední průmyslové školy chemické Pardubice odpověď zážitkový seminář, který se v tělocvičně této školy uskutečnil ve spolupráci s členy obecně prospěšné společnosti KŘIŽOVATKA handicap centrum.

„Hlavní náplní naší organizace je sociálně rehabilitační podpora lidí s handicapem, směřující k jejich aktivnímu začlenění do běžného života naší společnosti a k jejich pracovnímu uplatnění. Kromě toho se snažíme pomáhat i rodinným příslušníkům, pro které je neméně důležité setrvání na pracovním trhu,“ říká ředitel společnosti Milan Pešek, který je sám upoután na invalidní vozík a na semináři představil svého asistenčního psa – devítiletého labradora Badyho.

Žáci chemických tříd 1C a 2C a kombinované třídy 3K2 učebního oboru Chemik – operátor a Kadeřník využili možnosti blízkého lidského setkání s lidmi s handicapem i jejich terapeuty a lepšího poznání jejich potřeb a vnímání světa. Zamýšleli se například nad tím, jak s invalidním vozíkem cestovat letadlem, jaké překážky člověka s postižením čekají v městské hromadné dopravě nebo jaké chyby dělají zdraví lidé v komunikaci s lidmi s handicapem. Prakticky si také nacvičili manipulaci s nepohyblivým člověkem, který potřebuje sesednout z vozíku na židli či se naopak dostat zpět na vozík. Nezměrný humor a optimismus do setkání přinesl Ondra Mach, který žáky seznámil se způsoby ovládání elektrického vozíku i se svými celoročními aktivitami kolem cirkusových atrakcí a provozováním svých několika internetových portálů.

S nevládní neziskovou organizací, která se orientuje na profesionální i zájmovou pomoc lidem s tělesným a kombinovaným postižením v pardubickém regionu, škola spolupracuje již několik let a kromě uvedených seminářů se plánují další, oboustranně přínosné aktivity. Zapojit by se do nich měli především žáci maturitního oboru Požární ochrana.