English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

1. místo ve florbalovém turnaji

Ve středu 9. 11. 2022 naše děvčata úspěšně reprezentovala školu na Olympiádě mládeže středních škol a naše škola tak získala 1. místo ve florbalovém turnaji.

Florbal holky 2022