English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Florbalový turnaj středních škol 2022

Dnes v úterý 22. 11. 2022 se pořádal florbalový turnaj pro chlapce a dívky středních škol, ve kterém naši chlapci obsadili pěkné třetí místo.

V pátek 25. 11. bude ještě probíhat finálová skupina.

Všichni naši hráči vzorně reprezentovali školu, za což jim patří velký dík.

florbal chlapci 2022