English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Krizová intervence

Vážené kolegyně a kolegové, žáci, zákonní zástupci žáků,
v rámci řešení mimořádné situace ze dne 4. 11. 2022 vám sdělujeme, že v pondělí 14. 11. 2022 budeme mít další z možností schůzek s krizovými interventkami (psycholožkami) Policie ČR. Schůzky budou probíhat od 9.00.

V případě potřeby nás kontaktujte. Pro zaměstnance školy bude kontaktní osobou Ing. Ptáček (ptacek@spsch.cz), pro žáky Mgr. Beránková (berankova@spsch.cz).

V pondělí pak budeme kontaktovat jednotlivé účastníky sezení kontaktovat pomocí e-mailu či SMS.

Pomozme si navzájem tuto mimořádnou situaci zvládnout.

Vedení SPŠCH Pardubice