English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Projekt TeachMergency završila v Pardubicích mobilita žáků ze Slovenska, Litvy a pořádající chemické školy

Projekt TeachMergency završila v Pardubicích mobilita žáků ze Slovenska, Litvy a pořádající chemické školy

Praktický nácvik záchrany osob s použitím lanové techniky či záchrany tonoucího byly součástí závěrečné mobility dvouletého projektu TeachMergency v rámci programu Erasmus+. Za účasti pedagogů a žáků z Univerzity UNIZA – fakulty bezpečnostního inženýrství ze Žiliny, střediska Ugniagesiu Gelbetoju Mokykla z litevského Vilniusu a hostitelské Střední průmyslové školy chemické Pardubice se uskutečnila na konci října tohoto roku.

„Předchozí tři mobility byly určeny výcviku instruktorů záchranářství. Poslední mobilita byla věnována samotným žákům, kteří měli v rámci soutěží předvést, co se pod vedením svých učitelů dosud naučili,“ vysvětluje učitel odborných předmětů oboru Požární ochrana Jan Meloun. „Celkem čtrnáct žáků, včetně několika dívek, se pod dohledem členů Hasičského záchranného sboru, jako jsou lezečtí instruktoři či paramedici, zdolávalo modelové situace při záchraně osob z horského terénu a vody a poskytování první pomoci a následného transportu,“ upřesňuje Jan Meloun. Přímo v areálu školy si účastníci vyzkoušeli záchranu účastníků dopravní nehody a jejich vyprošťování z havarovaného vozidla, v plaveckém bazénu posléze absolvovali potápěčský výcvik pro plavecké záchranáře a na skále Vodní brána u Semil kurz lezení. „Naši žáci prokázali velice slušnou připravenost a byli hodnoceni velmi dobře,“ dodává Jan Meloun.

Více informací o projektu naleznete zde: