English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola v Pardubicích připravuje své žáky i do silničního provozu

Ukončit střední školu s řidičským průkazem získaným ještě v průběhu studia? Ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice je to od roku 2014 běžná praxe. Ročně projde kurzy zdejší autoškoly zhruba devadesát žáků oborů Požární ochrana a Bezpečnostně právní činnost a pětatřicet žáků z ostatních oborů studia. A co víc, v průměru třiadvacet žáků čtvrtého ročníku oboru Požární ochrana absolvuje výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny C, tedy pro řízení nákladního vozidla. „Autoškola je otevřena i pro žadatele mimo naši školu, ale vzhledem k naplněnosti kurzů žadatele odmítáme. Výjimkou jsou rodinní příslušníci našich zaměstnanců,“ říká vedoucí učitel autoškoly Pavel Schod.

Fotografie: V současné době autoškola Střední průmyslové školy chemické Pardubice disponuje pěti vozidly. Jedno vozidlo je zcela nové, pouze jeden rok (Hyundai I20), další vozidlo Peugeot 208 je staré 3 roky, Fábie pak 7 let. Další dva vozy Hyundai mají asi 8 let, jedno vozidlo se používá k výcviku, to druhé jako služební, ale i to se v případě potřeby může použít pro výcvik. V měsíci září bylo rozhodnuto o nákupu nového vozidla Hyundai I20, které bude k dispozici nejspíš někdy na jaře příštího roku.

Praktický výcvik v řízení motorových vozidel v současné době zajišťuje pět učitelů, tři na plný a dva na částečný pracovní úvazek. Tým doplňuje pět učitelů zdravotní přípravy – dva pedagogové z chemické školy a tři externisté z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. „Učitelé praktického výcviku mají v řízení více než patnáctiletou praxi, jeden z nich se žákům autoškoly věnuje dokonce dvaatřicet let. Nastupující generaci reprezentuje náš mladý kolega s teprve dvouletou praxí,“ upřesňuje Pavel Schod. Na výsledcích absolventů při závěrečných zkouškách je to znát. Úspěšnost je poměrně vysoká – u testů je to 95 %, u praktických jízd okolo 86 %.

Teoretická příprava u oborů Požární ochrana a Bezpečnostně právní činnost probíhá v rámci výuky, která je zakotvena v stálém rozvrhu hodin. U oborů, které nemají přípravu povinnou, se teoretická příprava realizuje vždy po vyučování po vzájemné dohodě se studenty. Závěrečné teoretické zkoušky žáci skládají v učebně Magistrátu města Pardubic, praktické jízdy potom v ulicích krajského města. Pro obor Požární ochrana škola organizuje i výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny C. Teorii pro tento kurz si škola zajišťuje sama, avšak praktický výcvik v řízení nákladních vozidel realizuje externí autoškola vybraná na základě výběrového řízení. „Studenti poměrně dobře zvládají teoretické přezkoušení, které se provádí formou testu. Ale i technická zdatnost při ovládání vozidla je poměrně dobrá. Samozřejmě, že i tady se najdou ti, kterým to jde hůř,“ hodnotí Pavel Schod.

Cenově zvýhodněný je výcvik pro žáky oboru Požární ochrana, kteří se podílí finanční částkou ve výši 8 tisíc korun. Cena pro žáky Bezpečnostně právní činnost je 15 500 korun, ostatní potom platí o tisíc korun víc. Na praktický výcvik jsou studenti z vyučování uvolňování s tím, že si musí hlídat absenci, aby nepřekročili procenta tolerované zameškané doby. Výcvik je se studenty plánován s učitelem vždy jeden týden až deset dní dopředu.

Přestože by v nejbližší době nemělo dojít k zásadním změnám v legislativě, objevují se informace o možnosti získat řidičské oprávnění již v 17 letech. „Řízení vozidla by bylo možné již od 17 let, ale podmínkou bude dohled mentora. Ten samozřejmě bude muset splňovat určité podmínky, jako jsou bezúhonnost a řidičská praxe. Jak ale bude vypadat přesné znění této normy, zatím nevíme,“ dodává Pavel Schod.