English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Jazykové kurzy pro učitele SPŠCH Pardubice

Díky projektu Za vzděláváním do Evropy, který naše škola realizuje od srpna 2020, se mohli naši učitelé zúčastnit dvoutýdenního jazykového kurzu v zahraničí. Po nucené pauze způsobené pandemií covid se deset kolegů vydalo do různých částí Evropy.

Nejčastější destinací pro kurz angličtiny, na který se přihlásili především učitelé odborných předmětů, byla Malta. Je totiž jednou z mála zemí, kde je angličtina úředním jazykem. Jazyk tu lze vstřebat nejen při výuce, ale i během trávení volného času – v restauraci, při nakupování, v dopravě apod. Mírně pokročilým se podařilo prolomit obavu z mluvení anglicky, pokročilejší si své znalosti oprášili a získali více jistoty v komunikaci.

„Jazykáři“ se inspirovali novými přístupy, aktivitami na jazykově-metodických kurzech, ať už na Maltě, v německém Lindau nebo – pro učitele ruštiny – v lotyšské Rize.

Součástí pobytu byla vždy nejen formální výuka, ale také organizované výlety po okolí. V kurzech, které vedli zahraniční kvalifikovaní lektoři, byl kladen důraz na mluvení a porozumění mluvenému slovu, důležitou součástí bylo i vypracování odpoledních domácích úkolů. Jazykové skupiny byly složeny z více národností, což poskytlo příležitost pro porovnání pracovních podmínek i způsobu výuky v jiných evropských zemích. Vznikla nová přátelství a možná i partnerství pro spolupráci škol v budoucnu.

Oříškem bylo cestování, neboť bylo mnohdy dlouhé a neobešlo se bez komplikací. Všichni účastníci se však shodují na pozitivním přínosu – zlepšili se nejen po jazykové či odborné stránce, ale díky kontaktu s dalšími národnostmi s trochu odlišnými mentalitami a zvyky získali zajímavé osobní zkušenosti.