English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

22.–26. 8. 2022 – Bratislava, Slovensko

Skupina vyučujících chemických předmětů ze SPŠCH Pardubice se v posledním prázdninovém týdnu zúčastnila 1. vzdělávacího kurzu pro středoškolské učitele v Bratislavě, který uspořádala Slovenská technická univerzita v Bratislavě, hlavní koordinátor projektu CHemIQSoc (Digitalizace chemických experimentů pro zlepšení kvality a podpory výuky chemie na středních školách). Součástí kurzu byly vědecko-populární přednášky na aktuální témata z oblasti chemie, např. Inteligentní textilie – oděvy budoucnosti, 3D technologie pro vesmírné aplikace, Tištěná elektronika – materiály a použití, Zajímavosti o d- a f- prvcích. V průběhu týdne se účastníci aktivně podíleli na natáčení edukativních videí laboratorních experimentů pro oblast analytické chemie. Natočení videí s praktickými ukázkami chemických pokusů je jedním z hlavních cílů tohoto projektu. Díky novým digitálním materiálům budou mít žáci možnost lépe porozumět chemickým dějům v rámci vyučované látky.

ChemIQSoc Bratislava