English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Mezinárodní soutěž Best in English

Dne 30. 11. 2022 se žáci naší školy opět zúčastnili soutěže Best in English.

Best in English je mezinárodní online jazyková soutěž v anglickém jazyce pro studenty všech typů středních škol a gymnázií ve věku 14–19 let, kterou organizuje Institute for Competencies Development a Czech-us Agency ve spolupráci s partnery projektu a pod záštitou MŠMT.

Nejlepšího výsledku letos dosáhl Otakar Pojmon, 2C, který obsadil v národním kole 37. místo a ve světovém měřítku skončil na 82. místě. Gratulujeme! Letošních ročníku se zúčastnilo rekordních 22 779 studentů ze 704 škol.