English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Navýšení ceny obědů od 1. 2. 2023

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování a v návaznosti na zdražení veškerých vstupů, které se odráží v konečné ceně obědů, jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení ceny obědů pro žáky ze stávajících 45 Kč na 54 Kč.

Navýšení ceny obědů je platné od 1. 2. 2023. Pevně věříme, že se nám díky zvýšení ceny podaří zachovat kvalitu a pestrost obědů i s přihlédnutím k plnění spotřebního koše, který určuje výživové požadavky na jídla podávaná ve školní jídelně. Současná cena obědů je, bohužel, nadále neudržitelná.

Děkujeme za pochopení