English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci pardubické chemické školy by v druhém kole volili Petra Pavla

Žáci Střední průmyslové školy chemické Pardubice by v druhém kole prezidentských voleb podpořili svými hlasy generála Petra Pavla. Ukázaly to výsledky hlasování „nanečisto“, do kterého se mohli zapojit mladí lidé starší 15 let. Do projektu organizovaném společností Člověk v tísni se zapojilo 530 středních škol z celé republiky.

Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: Studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích jméno vybraného kandidáta. Organizace obou kol studentských prezidentských voleb se v pardubické chemické škole ujali pod vedením pana učitele Ivana Hudečka vybraní žáci 2C. Druhého kola se zde zúčastnilo 392 žáků, volební účast tak dosáhla 36 %. Petra Pavla volilo celkem 321 žáků (82 %), Andreje Babiše 71 žáků (18 %).

Společnost Člověk v tísni uspořádala Studentské volby prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS) již po čtrnácté. Středoškoláci se formou různých aktivit a debat seznamovali se základními principy demokracie, volebním systémem České republiky nebo s vlivem médií a nástrojů marketingových agentur při ovlivňování voličů a veřejného mínění o jednotlivých kandidátech.

Výsledky druhého kola Studentských prezidentských voleb v SPŠCH Pardubice: Učební obory – 36 odevzdaných platných hlasů (Petr Pavel 21, Andrej Babiš 15), maturitní obory – 356 odevzdaných platných hlasů (Petr Pavel 300, Andrej Babiš 56).