English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Mezinárodní konference přiblíží moderní technologie v oblasti odborného vzdělávání

Střední průmyslová škola chemická je organizátorem mezinárodní konference s názvem Nové perspektivy v oblasti odborného vzdělávání a výcviku v měnícím se světě, která se uskuteční ve středu 22. února 2023 v prostorách pardubického zámku. Představeny zde budou dosavadní výsledky projektů DIOS a FightARs realizovaných v rámci programu Erasmus+ KA202 Strategická partnerství pro odborné vzdělávání (rozvoj inovací). Mezi přednášejícími nebudou chybět zástupci vysoké školy ze Slovenska, střední školy z Norska či specializovaného odborného výcvikového centra z Litvy. Představí se rovněž české společnosti Rosmart a AV engineering, norská XR Effect Foundation, slovenská STUBA MTF či islandská SHS.

V závěru konference se uskuteční workshop zaměřený na diseminaci aktivit chemické školy. Představeny budou již vytvořené výukové scénáře založené na využití rozšířené reality či na softwarovém řešení v rámci internetu věcí. Prostřednictvím rozšířené reality budou účastníci provádět montáž hodinového strojku či virtuálně hasit požár objektu. Zároveň budou prezentována aplikační řešení pro další scénáře. „Oba projekty se zabývají využitím moderních technologií ve výuce. Přestože se tyto technologie běžně používají v praxi a všeobecně se o nich ví, zatím se poměrně málo zapojují do edukačního procesu. Vidíme v nich přitom obrovský potenciál, který nadále poroste. Snažíme se, aby mezera mezi reálným světem a školstvím 21. století byla co nejmenší,“ říká vedoucí projektu DIOS Jakub Návesník. Cílem tohoto projektu je vytvoření technologického centra. Inovační laboratoř s názvem EdTechLab bude v prostorách SPŠCH Pardubice sloužit všem partnerům, kteří si budou chtít technologie bezplatně vyzkoušet a do budoucna získat novou inspiraci.

Projekt DIOS bude pokračovat koncem března závěrečnou konferencí ve výukovém středisku SBG Drážďany. Již dnes se hovoří o dalších aktivitách, jejichž součástí bude aktivnější využívání dronů, virtuálních avatarů či využívání technologie 3D scanování ve výukovém procesu.